SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ås IF Fotboll
Fotboll

Rollen som tränare

Rollen som tränare inom ÅS IF FOTBOLL är den viktigaste rollen för att vi ska klara av att ha en spelarutbildning av hög kvalitét. Det är tränaren tillsammans med föreningen som lägger grunden till den utbildningsmiljö vilken spelarna befinner sig i men det är tränaren som på varje träning jobbar med spelarna och verkar för att miljön och utbildningen blir bra.

En ideell tränare liksom en avlönad har samma ansvar för att de barn som börjar med fotboll får en kvalitativ grundutbildning vilken ger de rätt förutsättningar för att kunna satsa på fotbollen om den ambitionen väcks utefter vägen!

 

ÅS IF FOTBOLL vill ge alla spelare som kommer till oss möjligheten att kunna följa sin dröm. Om drömmen är att ha kul med kompisar eller bli framtidens landslagsspelare spelar ingen roll, vi ska lyckas i båda fallen! ÅS IF FOTBOLL ställer därför en del krav på alla tränare i verksamheten. Alla tränare ansvarar gemensamt med andra ledare och föreningen för att våra spelare upplever glädje, gemenskap och kamratskap under deras tid inom ÅS IF FOTBOLL.

 

Tränarna har ansvar för att väcka en inre motivation hos spelarna och se till att den bibehålls tillsammans med glädjen för fotbollen. Alla tränare har ansvaret, tillsammans med föreningen för att spelarna under sin tid i ÅS IF FOTBOLL får ta del av en modern spelarutbildning av hög kvalité. Tränaren förväntas ta eget ansvar för sin utveckling i sin roll som fotbollstränare.

 

ÅS IF FOTBOLL har en utbildningsplan för tränare som du förväntas följa, föreningen står för utbildningskostnaden, du bidrar med din tid och ditt engagemang för barnen, ungdomarna och fotbollen!

 

ÅS IF FOTBOLL ska bedriva en modern spelarutbildning, det är då viktigt för alla tränare att ta del av nya rön och ny forsning kring hur vi på bästa sätt ordnar och bedriver en sådan. Tränarens uppgift är inte att i första hand lära ut, att skapa miljöer där inlärning sker är huvuduppgiften vilket är ett område tränare måste utveckla sig själv inom.

 

ÅS IF FOTBOLL (tillsammans med sport-tränarråd) har ett ansvar att förenkla denna process, till exempel genom att göra olika externa utbildningsmiljöer tillgängliga, anordna temakvällar, anordna interna utbildningar, workshops osv. Tränaren har eget ansvar att vara delaktig och ta del av den information som finns tillgänglig.

 

ÅS IF FOTBOLL kommer regelbundet då och då kalla tränarna från olika träningsgrupper till sport-tränarråd där vi tillsammans diskuterar nya infallsvinklar, byter erfarenheter och gemensamt löser uppkomna problem.

 

ÅS IF FOTBOLL förväntar sig att alla tränare följer de regler, riktlinjer, värderingar och policys som anges av föreningen inom den verksamheten dessa ordnar och bidrar till att utveckla ÅS IF FOTBOLL.

Viktiga utvecklingsområden för tränaren

Vi har alla olika bakgrunder och förutsättningar med oss in i vårt tränarvärv och har därför olika utvecklingsbehov inom olika områden. Här nedan följer några exempel på områden vilka är viktiga för en fotbollstränare att ha kunskap och insikt inom. Alla tränare och träningsgrupper bör vara medvetna om dessa och själva analysera inom vilket område man har mest utvecklingsbehov för tillfället.

                     

Fotbollskunskap

Relevant kunskap om fotboll för att kunna utveckla träningsgruppen i befintlig och till nästa nivå är viktigt. Tränarens kunskap bör stå i relation till den ålder och utvecklingsnivå träningsgruppen befinner sig på för tillfället. I takt med att spelarna blir äldre och lär sig mer och mer måste tränaren vara förberedd inför nästa steg i spelarnas utveckling. Tränaren bör ligga före sina spelare i utveck­lingen för att kunna planera på längre sikt och för att vara förberedd på vad som väntar framöver.

 

Ledarskapet

Vid sidan av de praktiska fotbollskunskaperna är tränarens förmåga att leda gruppen avgörande för spelarnas utveckling. Tränaren bör ha insikt i gruppens olika processer och gruppens utveckling. Tränarens förmåga att kunna kommu­nicera med spelare, förening och föräldrar påverkar utbildningsmiljön. Att kunna anpassa utbildningen och ställa relevanta krav utefter spelarnas kronologiska och biologiska mognad och ålder är viktigt. Tränaren ska kunna lägga upp spelarut­bildningen på ett för spelarna pedagogiskt fördelaktigt sätt och skapa bra lärande miljöer för spelarna. Tränaren bör lära sig metoder för att reflektera över sitt le­darskap och hur tränaren på bästa sätt leder sin egen utveckling.

 

Idrottens psykologi

Att ha kännedom om gruppens psykologi och vad som påverkar varje enskild spelares självkänsla och självförtroende inom idrotten är viktigt. Fotboll är en komplex miljö där tränaren kan stärka spelarna i deras vardag förutsatt att trä­naren vet och känner till vilka krafter som verkar i miljön och hur tränaren kan vända dessa krafter till spelarnas och gruppens fördel. Att befinna sig i en täv­lingssituation eller till exempel inför nya moment i träningen eller liknande kan vara en pressad situation för spelaren. Tränaren bör kunna hjälpa spelarna med att minska anspänning och nervositet inför tävling och andra pressande situatio­ner. Tränaren bör ha kännedom om krafterna inom idrottspsykologin, om hur dessa verkar och hur man som ledare kan jobba med dessa i olika sammanhang

Ledstjärnor i ÅS IF FOTBOLL spelarutbildning
  • Tränarna verkar aktivt för ÅS IF värdegrund
  • Tränarna verkar för en modern utbildningsverksamhet
  • Tränarna tar ansvar för sin egen utveckling
  • Tränarna jobbar långsiktigt
  • Tränarna ser, uppmärksammar och utvecklar alla individer.
  • Tränarna motverkar toppning och utslagning
  • Tränarna har fokus på prestation
  • Tränarna jobbar mot målbilden redan i början av utbildningen
  • Tränarna samarbetar mellan träningsgrupper och lag med spelare, föräldrar, förening och varandra!
  • Tränarna verkar för ”många, länge, bra” i ”ÅS IF MODELLEN”
 
Våra huvudsponsorer